با شاد کردن کودکانمان پدران و مادران موفق تری بسازیم ...

FA EN

حقوق کودکان

  • حقوق کودکان

    حقوق کودکان

    با احترام گذارى درست و کامل به کودکان که توسط والدین صورت می گیرد و با رعایت کردن آن می توان به مقام کودک خود ارزش قائل شد و نیازهاى روانى او را برآورده کرد.

    • 1396/11/15
    • 0